top of page
  • angkart0

ความสัมพันธ์แม่-ลูก ในทฤษฎีของแพทย์แผนจีนทฤษฎีของแพทย์แผนจีน มีความสัมพันธ์ของอวัยวะและธาตุทั้ง 5 ที่เรียกว่า ความสัมพันธ์แม่-ลูก (母子相及) มีสาเหตุและปัจจัยหลายประการ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ที่ทำให้แม่และลูกเกิดผลกระทบซึ่งกันและกัน

1.แม่ป่วย ลูกจึงป่วยตาม (母病及子) 2.ลูกป่วย แม่จึงป่วยตาม (子病及母)

เมื่อลูกป่วย ลูกส่งผลถึงแม่ได้หลายทาง เช่น -ลูกอ่อนแอ ทำให้แม่อ่อนแอไปด้วย -ลูกแกร่งเกินไป ก็ทำให้แม่แกร่งเกินไปด้วย -ลูกที่มีพลังแกร่งเกินไปจนล้น ควบคุมตัวเองไม่ได้ มาดึงพลังจากแม่ แม่จึงกลายเป็นอ่อนแอ


แพทย์จีนมีวิธีการรักษาโดย ‘พร่องให้บำรุงที่แม่ แกร่งให้ระบายที่ลูก’ 虚则补其母,实则泻其子


ยกตัวอย่างเช่น หากอวัยวะปอด (ธาตุทอง) อ่อนแอ ก็จะเลือกจุดฝังเข็มหรือจ่ายยาสมุนไพรเพื่อบำรุงอวัยวะม้าม (ธาตุดิน) ด้วย เนื่องจากตามหลัก 5 ธาตุ ดินเสริมทอง/โลหะ ธาตุดินจึงนับว่าเป็นแม่ของธาตุทอง หรือหากไฟตับลุกโชนจนเกินไป นอกจากจะใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการระบายไฟตับแล้ว ก็ยังใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ระบายไฟของหัวใจอีกด้วย เพราะตับนับว่าเป็นแม่ของหัวใจ


การมีสุขภาพดีคือพื้นฐานของความสุข

เพราะ ‘แม่’ คือคนแรกที่ดูแลและมอบสุขภาพดีให้แก่เรา พาคุณแม่มาดูแลร่างกายด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน เพื่อส่งมอบสุขภาพดีเป็นของขวัญ แทนความปรารถนาดีให้แก่คุณแม่กันนะคะ


--------------------

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดหมายล่วงหน้า •Line : @acuhouseclinic https://lin.ee/ZuohRAB •Facebook/Instagram : acuhouse_clinic •Tel. 084-284-5150 แอคคิว เฮาส์ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน เลขที่ 616/5 โครงการเดอะ พาร์ที บาย อารียา ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/zKzPJG8WMHPnjvVe7


ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Коментари


bottom of page