top of page

หวงตี้แน่จริงๆ

อัปเดตเมื่อ 2 ก.พ. 2565


เมื่อไม่กี่ปีก่อน มีผลวิจัยเป็นที่ฮือฮา

เผยแพร่ผ่านวารสาร Nature ว่า

ค้นพบหน้าที่ใหม่ของปอดคือ


‘ปอดผลิตเกล็ดเลือดได้’


และเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (Blood stem cells)ในปอดช่วยการฟื้นฟูไขกระดูก อีกทั้งยังสร้างเม็ดเลือดสำรองได้ด้วย !


จากการทดลองของคณะนักวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าเซลล์จากไขกระดูกเดินทางไปยังปอดแล้วผลิตเกล็ดเลือดได้


นอกจากนี้ คณะนักวิจัยได้ตัดต่อพันธุกรรมหนูให้มีเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในไขกระดูกบกพร่อง

และนำหนูนั้นมาปลูกถ่ายปอดโดยเซลล์ทั้งหมดถูกทำให้เรืองแสง

ผลวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า

เซลล์เรืองแสงจากปอด เดินทางไปยังไขกระดูกอย่างรวดเร็ว

ไม่เพียงช่วยสร้างเกล็ดเลือดเท่านั้น

ยังสร้างเซลล์เม็ดเลือดหลายชนิด

และเซลล์ภูมิคุ้มกันอื่นๆ อีกด้วย


จึงสรุปได้ว่า การผลิตเลือดในไขกระดูกและปอดนั้นเชื่อมโยงกัน


ย้อนกลับไปหลายพันปีก่อน มีประโยคปรากฏในตำราแพทย์จีนว่า


‘此所受气者,泌糟粕,蒸津液,化其精微,上注于肺脉,乃化而为血…’


‘เมื่อกินอิ่ม กลั่นอาหารที่กิน ให้เป็นของเหลว จนเป็นยอดอาหาร ส่งไปตามเส้นลมปราณปอด แล้วฟอกเป็นเลือด’


ในตำรายังระบุว่า “ไตสร้างไขกระดูก

ปอดส่งเสริมการทำงานของไต”

ตามหลัก 5 ธาตุ

ปอด คือธาตุทอง ไต คือธาตุน้ำ

ตามวงจรของธรรมชาติ

ธาตุทองเสริมธาตุน้ำ


จึงมีคำกล่าวว่า “ปอด ไต มาจากต้นทางเดียวกัน” (肺肾同源) หรือ

“ธาตุทอง ธาตุน้ำ มาจากต้นทางเดียวกัน” (金水同源)


ทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานี้ ล้วนปรากฏในคัมภีร์โบราณ ‘หวงตี้เน่ยจิง’ ก่อนการวิจัยสมัยใหม่นับพันปี

หมอจึงขอกล่าวว่า


“หวงตี้เน่ยจิง แน่จริงๆ !!!”

ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page