top of page
  • angkart0

24 ฤดูลักษณ์ (二十四节气 / 24 Solar Terms) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

อัปเดตเมื่อ 23 มิ.ย. 256624 ฤดูลักษณ์ (二十四节气 / 24 Solar Terms) คือระบบปฏิทินแสดงถึงวิถีดวงอาทิตย์โคจร การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตลอดทั้งปี

ในหนึ่งปีแบ่งออกเป็น 4 ฤดู ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว แต่ละฤดูมีระยะเวลา 3 เดือน และในแต่ละเดือนแบ่งออกเป็น 2 ปักษ์ ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนย้ายตำแหน่ง 15° ในแต่ละปักษ์ มีคำศัพท์ทางสุริยคติ 2 คำ ซึ่งมีความหมายเฉพาะของตัวเอง รวมทั้งสิ้นเป็น 24 ฤดูลักษณ์


ฤดูลักษณ์ 24 ฤดูแฝงด้วยความหมายทางวัฒนธรรมของชาวจีน ที่สืบต่อกันมายาวนาน เพื่อผลิตผลทางการเกษตร และวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพอากาศในช่วงเวลานั้น


การแพทย์จีนเชื่อว่า มนุษย์กับธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน วิธีดูแลร่างกายก็ควรปรับไปตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล โรคภัยไข้เจ็บและการป้องกันโรค จึงสัมพันธ์กับ 24 ฤดูลักษณ์เช่นกัน


ซีรีส์บทความ 24 ฤดูลักษณ์ของแอคคิวเฮาส์ เขียนขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการดูแลสุขภาพ สำหรับผู้ที่สนใจนำไปใช้ในชีวิต และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2016 ยูเนสโก (UNESCO) ขึ้นทะเบียนรับรองให้ฤดูลักษณ์ 24 ฤดูแห่งปฏิทินจีน《二十四节气》เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
ดู 30 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page